Oppgradering av bolig fra 1952 og tips ved salg.

Vi viste for en stund tilbake en eldre enebolig som skulle totalrenoveres.
Dette prosjektet er nå ferdig og vi har gleden av å vise frem.RASKE GREP FOR EN PRESENTABEL BOLIG

Her er noen gode tips til boligsalget som kan bidra til å øke både interessen og salgsprisen - uten at jobben koster allverden.

* Tenk på detaljer!
* Rengjør skikkelig
* Ha det lyst og trivelig
* Sørg for at fasaden ser presentabel ut: fest løse ledninger, male dørstokkene, bytt ut den gamle innredningen på gjestetoalettet.
* Ha møbler, men ikke for mange
* Rensk vekk alt som bare er funksjonelt, men ikke pent. Det kan være aviskurver og gamle kommoder.
* Fjern persienner
* Færre tepper skaper romfølelse.
* Gjør spisebordet så lite som mulig.
* Fjern stoler på endene av bordet.
* Kjøkkenet må være ryddig
* Stemningsskapende detaljer: eksempelvis et fruktfat, en kokebok, blomster, fyr i peisen.
* Vekk med alle personlige effekter på badet
* Vask og rydd veranda/uteplass.
* Skap god stemning på uteplass.
* Gjør boligen mer nøytral enn personlig: Folk skal ikke få følelsen av å komme på besøk, men på visning.
* Ikke overdriv styling

Høysesong for Boligkjøp : Vær nøye på visning ! Se vår sjekkliste!

Boligkjøp: - Vær nøye når du er på visning

- Mange leser ikke prospektet og taksten godt nok før man går på visning. Det kan koste dem dyrt, advarer Espen Fuglesang, direktør i NITO Takst.

- Det er et paradoks at man bruker mer tid på å bestemme seg for hvilken tv man skal kjøpe enn på selve boligkjøpet. Rett nok er markedet hett mange steder, og man må være kjapp om man skal henge på i budrunden, men det er likevel viktig å bruke den tiden man har og undersøke vesentlige sider ved boligen, påpeker Fuglesang. 

Ikke la hjertet bestemme ved boligkjøp

Fuglesang mener folk er for opptatt av bildene og det ytre ved boligen. Han mener mange blir blendet av fine farger og designmøbler og lar hjertet bestemme.

- Første bud er å lese prospekt og takst nøye før visningen. Noter ned spørsmål og forhold du er usikker på. Spør og grav når du er på visning. Ring gjerne takstmannen om det er noe du ikke forstår eller er usikker på. Rett oppmerksomheten mot det som er viktig og det som kan koste mye å utbedre: Våtrom, kjeller og loft, el-anlegg og tak. Det er her de skjulte feilene oftest ligger, sier Fuglesang.

(Se Espen Fuglesang om boligkjøp på "God Morgen Norge"-sending 21.09.2016)

Våtrom er ofte synderen

Typiske feil er våtrom som ikke er laget etter forskriftskrav, ikke er utført av fagfolk eller er gamle og flikket på i ettertid. Tilsynelatende ser badet fint ut, men bak flisene kan det skjule seg skader og råte. Mange har gjort om kjeller eller loft til soverom eller stue. Her dukker det ofte opp fuktproblemer og mange har ikke papirene i orden med godkjenning for bruksendringen. Feil ved el-anlegg er også en gjenganger, samt tak med feil konstruksjon eller fuktskader.

- Utbedringer og oppussing koster ofte mer enn man tror. Det er svært viktig å ha et budtak på forhånd for hvor langt man vil og kan gå i budrunden. Det er lett å bli revet med, men man bør ha en buffer for uforutsette utgifter, understreker Fuglesang.

BMTF (Byggmestrenes Takseringsforbund) Er nå også en av landets største Takseringsforbund. Her er kravet at alle er Byggmestere for å kunne være en del av forbundet. Dette vil i stor grad sikre deg som forbruker da de i større grad er inneforstått med kritiske punkter som bør undersøkes og er bygningskyndige i den forstand at de veit hva de ser etter. Disse kan absolutt anbefales.

Det er dog blitt rettet noe kritikk etter at de har samarbeidet med Protector på en "App" (Protakst) som skal gjennomgå salgsobjektet vesentlig nøyere i forbindelse med boligsalg. I mine øyne skaper dette en tryggere bolighandel der flere ting trolig blir oppdaget, da Protectors ønsker å få oppdage/opplyst om feil/mangler som foreligger ved boligen.

 

Vi har funnet ølgende bør sjekkes under/etter visning.

 • Gir boligen et positivt eller negativt helhetsinntrykk?
 • Er dette den bokvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den tekniske kvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den beliggenheten du ønsker?
 • Har boligen det innholdet du ønsker?
 • Er det samsvar mellom boligen og din behovsanalyse?
 • Og kanskje det viktigste: Stemmer det med magefølelsen?

 

Bad og andre våtrom

 • Er det helling på gulvet slik at vannet renner til sluken? (Klinkekulen din)
 • Er det tegn til synlig membran i sluken og ser denne ut til å være godt festet?
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er synlige tegn til lekkasjer?
 • Er ventilasjonen bra nok eller er det innestengt luft?
 • Vær oppmerksom på dårlig lukt som kan indikere fuktskader
 • Er rommet bygget etter Våtromsnormen?
 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Hva må du gjøre med badet for å oppnå ønsket standard?

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken
 • Sjekk for lekkasjer på gulvet foran kjøkkenbenken
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket
 • Er det fastmontert kjøl/frys som er tilkoblet vann, sjekk for lekkasjer
 • Er det komfyrventilasjon som går ut eller er det til kullfilter?
 • Annen luftemulighet?
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Hva må du gjøre med kjøkkenet for å oppnå ønsket standard?

Kjeller

 • Er det noen typisk «kjellerlukt»?
 • Er det lufteventiler ? manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg?
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer
 • Er det synlige fuktmerker?
 • Er dreneringen rundt huset gammel?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer
  i kjelleren, og om han vet hva det skyldes?
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Vær spesiell oppmerksom på krypkjeller (lav kjeller uten dør)
 • Er denne godt nok luftet, er det adkomst for inspeksjon gjennom luke?

Tips: Last ned på forhånd! Husk å laste ned dokumentasjonen på boligen før du kommer på visningen. Les mer om hva du bør lese her: Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig! 

Loft

 • Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag

Elektrisitet

 • Det er vanskelig å bedømme dette på egenhånd, men ser sikringsskapet ryddig og greit ut, eller ser det slurvete ut?
 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig «løse» ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll?
 • Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte?
 • Varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader
 • Er det trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer?
 • Er vinduene punkterte?
 • Alder på vinduene, se påstemplet i karmen mellom glassflatene

Pipe peis og vedovner

 • Kontroller at pipen ser hel ut
 • Når ble pipen sist kontrollert av feier eller brannvesen?
 • Foreligger rapport?
 • Feies pipen årlig?
 • Fungerer peisen uten å ryke inn?
 • Fungerer vedovnene?

Uteareal

 • Hvor er tomtegrensene?
 • Adkomst og parkeringsmulighet
 • Er utearealet ordentlig, ryddig og trivelig?

Vann/avløpsledning

 • Er det offentlig eller privat avløpsanlegg?
 • Er det septiktank, hvor ofte må denne tømmes?
 • Er rørene for vann gamle?
 • Er rørene for avløp gamle?
 • Hender det at avløpet går tett?

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20-25 000 kWh i året varierende med hvor i landet boligen ligger
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Tak/takrenner

 • Hvor gammelt er taket?
 • Er taktekkingen hel og i orden?
 • Er takrennene hele og i orden?
 • Går avløpsvannet fra takrennene til eget avløp?
 • Er det istapper på taket om vinteren?

Grunnmur

 • Se etter tegn på innvendig lekkasje
 • Se etter setningsskader og sprekker i muren
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne
 • Heller terrenget fra huset?
 • Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Nedgravde oljetanker

 • Spør eieren om det finnes nedgravde tanker
 • Er det olje på denne?
 • Hvor gammel er tanken?
 • Oljelekkasjer kan bli svært kostbart

 

Andre bygg på tomten

 • Er byggene i orden ? bruk gjerne denne listen så langt den passer

Området

 • Trafikkstøy
 • Luktplager
 • Sol/skygge
 • Innsyn/gjenboere

Annet

 • Er det byggetillatelser på alle bygg på tomten?
 • Er det ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på alle bygg på tomten?
 • Ved midlertidig brukstillatelse, er anmerkninger fra kommunen utbedret?
 • Er innredede rom byggemeldt og lovlig å bruke?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter
  (vei, brygge, strand el)?
 • Er rettighetene tinglyst og dokumentert?
 • Hvis utleieleilighet: Er den godkjent for bruk?

 

Risikoopplysninger

Er det «risikoopplysninger» i salgsprospekt, takst eller boligsalgsrapport. Slike opplysninger er ofte vanskelig å se rekkevidden av.

Finner du slike opplysninger så må du sjekke grundig hva de kan bety for deg.  Slike opplysninger flytter risiko over på deg fordi selgers opplysningsplikt kan være ivaretatt.

Reflekter over hvorfor takstmannen for eksempel har skrevet dette.

 • Bør utbedres
 • Noen fuktmerker ved rørinntak
 • Noen sprekker i flis
 • Målt noe fukt ved sluk
 • Forhøyet fuktverdi ved dusj

 

#Snekkertips #Boligkjøp #Interiør #Bygg #Bmtf #Boligsalg

 

 

 

Hvordan gipse tak/vegger klart til maler

Mange ønsker i dag og gjøre mye egeninnsats i egen bolig.

Gipsing er noe de fleste selv klarer, men det er viktig å være nøye med skruer , skjøter og andre småting så ikke maler`n tar med tinga sine og stikker. :P

 

Vi vil her veilede en måte, og hvilke verktøy som er til stor hjelp.

 

Verktøy som anbefales jobben er, stanleykniv, drill (gjerne gipsdrill med magasin), gipsheis, rettkutter (mindre kutt enn 15 cm) og en skråkutter til gips i taket for en perfekt skjøt.

 

Ved listefritt i taket anbefaler vi å ta tak gipsen først, da kan man bare kjøre vegg gipsen opptil etterpå med en bitte liten glippe som malern kan fuge.

Husk å del inn taksperrer/lekter i taket slik at gipsen går opp. Det skal være C/C 600mm. Husk også legg inn spikerslag om du skal henge noe i taket.

Husk også å få med spikerslag i alle hjørner, så gipsen får ordentlig feste.

Skurene skal skrus så langt inn at de ikke stikker ut, men heller ikke bryte kartongen. Når alt av skruer er skrudd inn, kan man dra en sparkelkost over for å se at alle skruene er langt nok inn.

 

 En gipsheis forenkler arbeidet vesentlig i forhold til arbeider med gipsing a tak.

Gispen bør skrues med en avstand på 20cm i enden/skjøten og 25cm avstand i midten. Husk å kutt takgipsen slik at det blir en skråkant mot hverandre som maler`n sparkler igjen.

 

NB! Husk å legg inn spikerslag i veggen før gips, til eventuelt kjøkken eller lignende.

 

Bilder etter avsluttet arbeider:

 


 

Trenger du hjelp til gipsing, eller mangler utstyr til jobben? kontakt oss da vel så hjelper vi deg i gang.

 

#Snekkertips #oppussing #Interiør #bygg #rehabilitering #nybygg

 


 

Våre vinnere er trukket!

Dagens og vår andre vinner av dykkertpistol er: 

1.Marte Gransletten

2.Eydis Kemkers ble fredagens vinner

3. Knut Erik Andersen

 

Vår heldige vinner av spisebord ble Eva Bergseth :) Gratulerer

 

Vi tar kontakt med vinnere og sender dykkertpistoler i romjulen :)

#Snekkertips

 
#snekkertips 

Bordet på bildet har størrelsen 220x105x75 

Kampanjepris  ved bestilling før jul 3900,- NOK

 

Nytt spisebord gies borthttps://m.facebook.com/snekkertips/

 

Følg og lik oss på facebook😉 alle som liker er med i trekningen 🤗

Nå får du Enova støtte ved oppgradering av bygningskroppen!

Sitter du med planer, eller har du kanskje det siste året etterisolert huset og byttet vinduer?

 

Enova gir nå tilskudd til husholdninger som utfører dette. Før ga de kun til vesentlig oppgradering, som fjerning av tank, ventilasjon, vannbåren varme etc.

 

Dette må du vite før du starter registreringen:
 

 • Du må ha gjennomført en helhetlig oppgradering av boligen, som inkluderer varmeisolasjon i boligens yttervegger, tak og grunnmur, samt utskifting av vinduer og ytterdører.
 • Du må ha en energiberegning for boligen laget av en kvalifisert energirådgiver, enten i Enova modulen i Energimerkesystemet, eller med et annet beregningsverktøy basert på NS 3031. Energiberegningen viser om nivået boligen din er oppgradert til kvalifiserer for tilskudd, og er nødvendig for å kunne vurdere saken. Hør med ditt byggefirma, eller Enova Svarer.
 • Boligen skal ha oppdatert energimerke/energiattest i Energimerkesystemet utført av energirådgiver.
 • Du må ha benyttet kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) med dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.
 • Tiltaket må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene.
 • Tiltaket må være ferdig gjennomført og betalt.
 • Alle relevante fakturaer og kvitteringer må vedlegges, i tillegg til en kostnadsoppstilling. Relevante kostnader er for vindu, dører, isolasjon, tetting o.l., inkludert arbeidskostnader. Eventuelle kostnader til tilbygg kan ikke inngå.
 • For å tilfredsstille de helhetlige kriteriene for tilskudd, er det som regel nødvendig å gjenvinne varme i ventilasjonsluft. Tiltaket kan kombineres med tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon, avtrekksvarmepumpe eller andre tiltak i Enova tilskuddet.

Prosjekter som utløser tilskudd

Ordningen gir økonomisk tilskudd til forbedring av varmeisolasjon i boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Oppgraderingen må utføres i løpet av maksimalt 18 måneder.


Tiltaket kan kombineres med andre tiltak i Enovatilskuddet. Kostandene som ligger til grunn for dette tiltaket kan ikke motta støtte fra andre av Enovas støtteordninger eller annen offentlig støtte*. Samme type tiltak på samme adresse kan ikke tidligere ha mottatt tilskudd.

Tilskuddsnivå

Tilskudd for oppgradering av boligens ytterskall beregnes som 25% av kostnader til vindu, isolasjon, tetting o.l inkludert arbeidskostnader, maksimalt:

 • Kr 150.000 ved oppgradering til Nivå 1. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031
 • Kr 125.000 ved oppgradering til Nivå 2. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031
 • Kr 100.000 ved oppgradering til Nivå 3. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031

Nivåene er nærmere beskrevet her

For å oppnå lavt nok varmetap til å kvalifisere for tilskudd er det vanligvis nødvendig med gjenvinning av varme i ventilasjonsluft. Hvis ny løsning for dette må etableres kan tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon eller avtrekksvarmepumpe benyttes.

Krav til utførelse

Kun kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) kan benyttes til utførelse av bygningsmessige tiltak som får tilskudd fra Enova. Kvalifisert foretak skal ha godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonen utførende for tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner eller tilsvarende. Slik kompetanse dokumenteres enten ved at utførende foretak på søknadstidspunktet har gyldig sentral godkjenning eller at tilsvarende lokal godkjenning er oppnådd i løpet av siste 12 måneder. Foretak som har hatt ansvarsrett som utførende etter opphevelse av ordningen med lokal godkjenning 1. januar 2016 kan også benyttes.

Registrering og utbetaling

Når prosjektet er ferdig, maksimalt 18 måneder etter registrering, av energirådgivningen, lastes følgende dokumentasjon opp i registreringsportalen for Enovatilskuddet:

 1. Oppdatert energiattest fra samme energirådgiver som laget energiplanen som viser at oppgraderingsprosjektet er utført på nivå som gir rett til tilskudd fra Enova. Boligens energimerke skal være oppdatert i energimerkesystemet
 2. Oppstilling over kostnader til vindu, dører, isolasjon, tetting o.l inkludert arbeidskostnader. Eventuelle kostnader til tilbygg kan ikke inngå
 3. Fakturaer som dokumenterer kostnadsoppstillingen og at kvalifisert foretak er brukt i gjennomføringen

Hvis prosjektet ikke bygger på energirådgiverstøtte må gjennomføringstid og energinivå dokumenteres med signert tilbud/byggekontrakt, energiberegning og fakturaer datert maksimalt for 18 måneder siden. Boligen skal ha oppdatert energimerke/energiattest i Energimerkesystemet utført av energirådgiver med kompetanse som beskrevet i tilskudd for energirådgiver og beregningsverktøy som er beskrevet under avsnittet om tilskuddsnivå over.
Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Trenger du hjelp til å søke eller få en energiattest på din bolig? Vi er godkjente for dette og hjelper deg gjerne :)

 

#snekkertips #oppussing #rehabilitering #interiør #enova

Har du en råkjeller du ønsker å utnytte? se hvordan grunnarbeidet bygges opp

 Illustrasjonsfoto nivelleringskikkert

Mange har i dag en krypkjeller eller råkjeller som de ønsker å utnytte.

De aller fleste setter bort slikt arbeid til profesjonelle håndverkere, mens mange også ønsker å gjøre det med egeninnsats.

Vi var i dag på ett borettslag i Oslo, der 3 beboere har forsøkt å gjøre dette selv uten hell. Alt må pigges og gjøres på nytt, grunnet feil utførelse og manglende kunnskap.

her er vår`t tips til gjennomføring:

1.) Kjelleren pigges ned slik at høyden blir minimum 2,20 ferdig støpt gulv. Det har selvfølgelig stor betydning hva slags masser det er i og rundt huset. Dersom det stort sett er fjell kan man gjøre dette uten komplikasjoner. Ved løsmasser bør man ta med utvendig drenering (bør gjøres uavhengig av massene) for å minske trykke utvendig på muren og unngå at veggen klapper sammen. Man kan også stemple veggene mot hverandre. Ved slike masser anbefaler jeg å få inn profesjonell hjelp. En god hjelp til arbeidet er leie en container som står rett utenfor dør/vindusåpning. Lei så et transportbånd for å slippe å bære alt ut.

2.) Underlaget bør/må pukkes med drenerende masser, gjerne pukk. Hvor mye kommer også her ann på underlaget. Massene bør komprimeres med en vibro-plate. Underlaget bør være jevnt, og helst ikke skille mer enn 2-3 cm fra lavest til høyest.

3.) Legg så ut Isopor i bunnen, hvor mye avhenger av hvor bra takhøyde du ønsker/har mulighet til. Minst 5cm, helst mer.

4.) Radonsperre er blitt pålagt i alle nye hjem. Jeg anbefaler også å bruke radonsperre dersom du først har tatt jobben med å pigge kjelleren. Radonsperren skal overlappes og teipes med radonteip. Det bør også være en brønn, slik at man har mulighet til å gjøre tiltak dersom man en gang skulle få for høye verdier av radon i en eventuell måling.

5.) Legg så ut armering. Armering skal overlappe hverandre og bindes sammen med jernbinder tråd. Legg så armeringstoler under netta for at de skal unngå å ligge helt i bunn av støpen. 

4.) Det viktigste kommer så klart til slutt. Hvordan få støpen rett og overflate pen.? Ved støp av kjeller anbefaler jeg at det bestilles slump 24, 50% redusert betong, denne er enkel å dra ut og fin å jobbe med. En nivelleringslaser er ett glimrende hjelpemiddel. Finn høyden du skal ha, og sett mottakeren på disseren (den du drar ut betongen med). Om dere da er to stykker går en med betongpumpa og fyller og en går med "disseren" og hele veien kontrollerer høyden.

Når dette da er gjort over hele støpeflaten begynne mann der man startet først. Ta disseren og diss med litt kraft bakover

Om du disser riktig og er nøye med det, trenger ikke overflaten noe mer behandling. DEN BLIR STRØKEN !

Trenger du hjelp til dette, enten rådgiving eller hjelp til utførelse? kontakt oss :)

 

#snekkertips #oppussing #nybygg #rehabilitering #bygg #interiør
 

  

 

 

Ønsker du 3D tegninger ?

Vi har i det siste startet med innvendige 3D tegninger.

Har du ett ønske om å "se virkeligheten" av din nye bolig, eller skal du kanskje selge/leie ut din bolig?

3D bilder er det mest realistiske du kan komme.

 

 

 

Som siste bildet viser kan vi også lage 3D tegninger av plantegning, for å møblere.

 

Kontakt oss dersom du ønsker tilbud på 3D bilder, Vi matcher garantert andre priser!

 

#interiør #bolig #boligstyling #snekkertips #eiendom #tømrer #arkitekt #tegning #salg

 

Husk å sjekke taket før vinteren. Se vår sjekkliste

HUSK Å SJEKKE TAKET FØR VINTERN!

 

Et tak varer ikke evig, og hvert tak har sin levetid. Vi anbefaler derfor alle huseiere til å jevnlig gå over taket og sjekke at alt er som det skal. En sjekk før vinteren kan derfor lønne seg for å unngå fremtidige lekkasjer. Så ikke utsett vinterforberedelsene for lenge.  

Unngå tette takrenner

Tette takrenner kan forårsake flom eller fryse i stykker under vinteren, og gjøre at vannet renner mot husveggen i stedet for vekk i nedløpsrøret. Sørger du for å fjerne løv og blader før vinteren kan dette være med å forebygge fukt- og frostskader på veggen.

Har du flatt tak er det ekstra viktig å gå over takrenner og fjerne alt som kan stenge for vannets avløpsveier. Er slukene tette kan det lett samle seg et vannbasseng på det flate taket, og plutselige lekkasjer kan oppstå.

Fjerner løv og annet rusk fra takrenne en fin høstdag

Ta gjerne en sjekk av fasaden mens du er i gang for å se at det ikke er skader på treverk, maling og beis som på sikt kan forårsake råte.

Taksjekk og vedlikehold før vinteren 

Ta turen opp på taket og sjekk at det ikke er noen løse eller sprukne taksteiner på taket og at tilslutninger mot pipe, ventilasjonsrør og lignende er tett. Er beslag vridd eller takstein sprukket, må disse byttes ut før vinteren. 

Mens du er der oppe bør du også se etter om det er mose eller annet møkk på taket, og at takfot, vindski, pipebeslag og plateendende er fri for rust og uten sprekker. 

Mann som fjerner taksteiner som har mose på seg

Oppdager du mose på taket bør dette fjernes, i og med at mose holder på fuktighet, og kan gi frostspreng. Det samme gjelder for løv og skitt under dekkbordene. Blir ikke dette fjernet kan det på sikt føre til råteskader. 

For å holde taket rent kan det feies, skrapes eller skylles med høytrykkspyler, alt avhengig av type tak. 

På tekking som takstein og skifer kan du benytte høytrykkspyler, men da er det viktig at du spyler med liggeretningen. Shingel, papp (belegg), tretekking og bestrødde stålplater må du være mer forsiktig med, og det anbefales i stedet at det børstes eller skrapes med forsiktighet. Du kan også til slutt dusje over et soppdrepende middel. 

Mann vasker taket med høytrykkspyler

Ikke glem undertaket

Har taket ligget nærmere 30 år, kan aldring ha gjort underlagstekkingen dårlig og vann kan trekke ned i bordkledningen. En liten lekkasje i undertaket kan gjøre store skader, og det er derfor viktig at å skifte denne før en eventuell lekkasje oppstår. 

For å kontrollere at undertaket er tett, kan du løfte på tekkingen slik at du ser underlagspappen. Ser pappen ut som trekkpapir kan oppstå råte i bord og taksperrer. 

Må undertaket skiftes trenger du ikke nødvendigvis å hive hovedtekkingen. Blant annet kan takstein av tegl og skiferheller tas pent av og legges tilbake på plass etter en grundig rengjøring. 

Et lyst stort hus med stillas for å bytte taket

På tide å skifte taket?

Oppdager du innvendige skader har det trolig lekket en god stund. Da kreves det ofte fullstendig utskiftning av tak- og veggplater for å rette opp skadene.

Dersom lekkasjen kommer utenifra, og det er regnvann eller smeltevann som har trengt inn i boligen gjennom taket, er det dessverre ikke sikkert at en vanlig villaforsikring dekker dette. En enkel taksjekk kan derfor spare deg for mye unødvendige kostnader. Så ikke la vinteren komme overraskende på deg, og ta viktige grep slik at du unngår å bli en del av vinteres skadestatistikk.

Trenger taket og utbedres, eller du er usikker på om det er nødvendig med reparasjoner, bør du kontakte en fagperson så tidlig som mulig. Heldigvis finnes det mange som kan utføre jobben både trygt, rimelig og effektivt - og sikrer deg et tett og stabilt tak.

Er det på tide å skifte hele taket, er heller ikke vinteren en hindring, da det gjerne er tørt i luften og gode forhold for utskifting. Ønsker du tilbud på skifting av tak, ta kontakt med oss :)

 

#Snekkertips #oppussing #tak #interiør #byggmester #rehabilitering #

 

Innføring i byggeregler unntatt søknadsplikt

Etter mye spørsmål om hva som er lov å bygge uten å måtte søke, har vi hentet en enkel innføring.

 

Fra 1. juli 2015  ble byggereglene forenklet. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Dette må være i orden:

 • Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan og begyggelsesplan. Reguleringplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må tiltaket ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller om råder må tiltaket avklares med kommunen. Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen. Mange kommuner har planer og planbestemmelser liggende elektronisk slik at du selv kan hente ut informasjonen direkte fra kommunens hjemmesider.
 • For bygging i uregulerte områder og LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og rindriftsområde) må du normalt søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging på andre eiendommer enn landbrukseiendommer og andre eiendommer der bruken av eiendommen er i samsvar med ett av de nevnte formålene. Kommuneplanens arealdel har noen ganger bestemmelser som tillater garasjer og tilbygg i LNFR-områder på bebygde eiendommer, som for eksempel boligeiendom og næringseiendom, selv om de ikke er i samsvar med planformålet.
 • Du kan etter plan- og bygningslovens §1-8 ikke bygge nærmere sjø, vann og elver enn 100 meter fra strandlinjen med mindre kommuneplans arealdel eller reguleringplan bestemmer noe annet. Du må derfor normalt søke om dispensasjon dersom du ønsker å bygge noe i disse områdene.
 • Dersom det du skal bygge ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan du søke dispensasjone etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2. Dersom dispensasjon innvilges vil du kunne utføre byggearbedi som er unntat fra søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 20-5 og SAK10§4-1.
 • Du må overholde veglovens bestemmelser om krav til avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte med mer. Dette er spesielt viktig i forhold til kommunale veier, fylkesveier og riksveier. Ta kontakt emd kommunal veimyndighet for å få vite krav til avkjøring og avstand i forhold til kommunale veier i din kommune.
 • Du må overholde jernabnelovens §10 - krav til byggeforbudssone langs jernbane.
 • Det kan være at du trenger tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter. Du må selv sørge for å innhente disse tillatelsene og samtykkene, og kan ikke bygge før disse er på plass. Hvilke myndigheter det skal være snakk om framgår av SAK10§6-2; eksempelvis veimyndighet, kulturminnemyndighet, landbruksmyndighet med mer. Vær oppmerksom på at du kan måtte kontakte både statlige, fylkeskommunale og kommunale fagmyndigheter innen disse ulike områdene. Er du i tvil; kontakt kommune.

For frittstående bygninger, som garasje og lignende gjelder følgende vilkår:

 • Eiendommen den skal stå på må være bebygd fra før.
 • Maks 50 m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA).
 • Mønehøyde maks 4,0 meter og gesimshøyde maks 3,0 meter. Høyde måles i forhold til ferdig plantert terrengs gjennomsntissnivå rundt bygget. Hvordan du beregner disse høydene er beskrevet i "kapittel 3 i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler".
 • Maks 1 etasje og ikke kjeller.
 • Plassering minimum 1 meter fra nabogrense og fra annen bygning på egen eiendom.
 • Kan ikke brukes til beboelse. Det vil si ikke til kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Eksempler på hva bygningen kan brukes til er garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus og dukkestue.
 • Det du skal bygge må ikke være plassert over vann- og avløpsledninger. Kommunen kan i tillegg ha egne bestemmelser om hvor nær ledninger du kan bygge. Sjekk derfor avstandskrav med kommunen.

Kilde: Norsk kommunalteknisk forening.

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. Og selv om du bygger noe som ikke krever søknad og varsling, er det god skikk å si i fra. Det setter sikkert naboen din pris på.

Dette må nabovarselet inneholde:

 • Beskriv hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine
 • Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som skal følge søknaden hvis det berører naboene eller gjenboerne. (Se mer om nabovarsling i byggesaksforskriften
 • Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det
 • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem.

Slik sender du nabovarsel:

Du kan sende nabovarsel med epost. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan fortsatt sende varselet rekommandert eller levere det personlig.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet

 

 

#snekkertips #nybygg #oppussing #interiør #byggesak #rehabilitering #garasje #terrasse  #støttemur

Omkledning av eldre laftebolig

Se hvordan du kan gjøre det

Omkledning/etterisolering av eldre bolig.

Den siste stunden har vi kledd om en eldre laftebolig. Begge gavl veggene var over 40 cm skjeve, slik at det det ble en del oppretting.

Veggene er lektet ut 10cm, med isolasjon og vindsperre. Vinduene ble også skiftet ut.

 


Bildet er tatt fra før oppstart.

Først setter du opp stillase. Husk å fest disse skikkelig til veggen, for egen sikkerhet.

1.Når det er stående kledning skal utlektingen monteres horrisontalt.

2. Vi har benyttet 48x98 slik at det blir 10 cm isolasjon. Husk at utlektinga må settes på C/C 60 for å passe. Utforingen her er skrudd.

3. Monter deretter Vindsperre. Husk å få overlapp på vindsperren slik at vindsperren kommer i klem under lektene som senere påføres. Om dette ikke går seg til, eller du får hull i vindsperren anbefales det å teipes igjen med Siga teip. Vindsperre bør stiftes med stitehammer.

4. Sett så på 23x48 lekter utenpå utlektinga. Det anbefales 75cm spike. Tommelfingelregelen sier at spikeren skal gå 2/3 inn i treverket.

5. Når dette er ferdig kan du begynne å kle med panel. Her er det brukt 19x148 kledning, og festes med 65mm maskinspiker.

6. Ved vegger der vinduer skal inn, settes det først opp vannbrett og vannbrettbeslag. Påse at disse blir vatret og loddet opp slik at alle står likt.

7. Når alt er kledd, kan man begynne med listingen rundt vinduer og hjørnekasser.

 

Ett tips er å ta en vegg av gangen helt ferdig og ta hjørnekasser til sist.

Sluttresultatet vil også bli enklere og penere dersom hjørnekasser og lister blir malt før de blir montert.


Denne veggen var delvis kledd, og er kun blitt ferdigstilt. 

MATRIALER ER LEVERT AV MAXBO IVAR O. HAUGEN

 

#Snekkertips #Oppussing #Rehabilitering #interiør #eiendom #snekker


 

Håndlagd spisebord

Trenger du spisestuebord?

 

Da mange har etterspurt tips om spisestuebord har vi denne uken håndlaget ett spisestuebord.

Dette bordet er i størrelsen 100x220x75

Bordet er bygd opp med 98x98 kryssben, og 36x148 toppbord. Bordene er håndpusset slik at alle overganger og bord er helt glatte, uten ujevnheter.

Bordet er også malt 2 strøk med Lady pure nature -  valnøtt. Det er påført klarlakk som toppstrøk, som tåler mer slitasje.

Trenger du mer tips, ønsker veiledning eller ønsker å bestille ett bord ? Ta kontakt med oss. Bordet som er på bildet, ligger veiledende på kr 5790,- fritt levert Drammen-Åmot-Kongsberg

Husk, bordet kan tilpasses etter dine ønsker både med tanke på størrelse og farger.
 

 

 

Vedlagt ligger linker til verktøy som behøves for å utføre jobben :)

http://cdon.no/hus-hage/robert-bosch-pex-400-ae-ii-med-tilbehor-p20890661     - Slipemaskin til overflatebehandling

http://cdon.no/hus-hage/robert-bosch-060398230b-p35857858 - Drill til å skru det sammen

http://tracking.adviralmedia.com/click/392/48003/cdon

(SPONSEDE LINKER)

 

#Snekkertips #Oppussing #Rehabilitering #Møbler #Spisestue #Interiør #Bolig #Eiendom #Hjem #Bygg #Nybygg

 

 

  

Har du en stygg grunnmur? Forny den med steni-plater 

 Her ser vi før bilder av kjelleren. Veggen var ujevn og ikke veldig pen. Garasjeporten er rivd ut og spikerslag monteres.Slik ser veggen ut, ferdig montert med terra grunnmurplater prisen er ikke ikke så ille med ca 700,- pr plate eller 1000,- pr m2.

Dette noe du ønsker? Be oss om tilbud:)

 

#snekkertips #oppussing #rehabilitering #interiør #snekker

Gjøre det selv eller leie inn håndtverker?


Gjøre det selv eller bruke håndtverker?

Du må jobbe tre timer for å lønne en håndverker i 1 time. Å selv stå for oppussing betyr at du har en timelønn som tilsvarer en årslønn på langt over en million.

La oss si at en håndverker koster 400 kroner timen. Du «tjener» altså 400 kroner i timen skattefritt ved å gjøre jobben selv. Men håndverkeren er proff og gjør jobben mye raskere enn deg. Vi antar at han arbeider dobbelt så raskt som deg. Da «tjener» du 200 kroner for hver arbeidstime du legger ned i stedet for 400 kroner. Denne «lønnen» er skattefri.

Alternativt kunne du arbeidet overtid på jobben for å betale håndverkeren. De fleste har en marginalskatt på 34,9 eller 43,9 prosent.

En timelønn på 300 kroner etter skatt i jobben din, utgjør 538 kroner før skatt (marginalskatt 44,2 prosent), eller 463 kroner hvis du har en marginalskatt på 35,2 prosent. En brutto timelønn på 500 kroner tilsvarer en årslønn på 975.000 kroner! Da er det ikke merkelig Ola Nordmann fikser mye selv!

For de aller fleste av oss vil det derfor være svært lønnsomt å ta seg en måneds permisjon fra jobben for å bidra til oppussingen.

Håndverkere har skrudd opp timeprisene betydelig de siste årene. Men hovedårsaken til at det er så dyrt å bruke håndverker, er skatten. På grunn av marginalskatt på nesten 50 prosent må du tjene nesten 200 kroner for hver 100-lapp du betaler håndverkeren med. Håndverkeren betaler også nesten 50 prosent i skatt av betalingen. Han sitter igjen med under 50 prosent når skatt og mva er innbetalt. Dermed blir det til slutt lite håndverkstjenester igjen av din egen timelønn på 200 kroner.

Du risikerer å slite nesten tre timer på jobben for å lønne håndverkeren i én time. Det betyr at det er økonomisk gunstig å heller avspasere fra jobben og pusse opp selv.

 

Skulle du trenge hjelp, kontakt oss:)

#snekkertips #nybygg #oppussing  #rehabilitering #interiør 

Har du fått skyld i en ulykke på byggeplassen på grunn av dårlig sikring ?

http://byggmesteren.as/2016/08/08/ikke-skyld-i-ulykken-ma-du-likevel-betale/

  

Har du hatt en ulykke på din byggeplass selv om du har sikret plassen med gjerder o.s.v? Les hva byggmestern.no sier :)

#snekkertips #oppussing #terrasse #rehabilitering #forsikring #interiør 

 

 

Svømmebasseng på terrassen!Da har vi fått ferdig vårt svømmebasseng. Bassenget er felt inn i terrassen. 

Er dette noe du kunne tenke deg? Kontakt oss for for prisforespørsel. Vi skaffer basseng,om du ønsker kan vi montere for deg også.

  

#snekkertips #oppussing #interiør #eiendom #terrasse #bolig

 

http://tracking.adviralmedia.com/click/392/48003/cdon

På jakt etter bolig?

Er du på jakt etter bolig i Modum?

Se vårt flotte video av huset vi har for salg.

https://www.youtube.com/watch?v=tfOhtYuwJPo 

 

Huset ligger til kr 4.690.000,-

 

Kort om eiendommen:

Flott familiebolig med utleieleilighet, praktisk planløsning og god plass. Eiendommen gir et meget godt inntrykk. Her er det mulighet for gode leieinntekter. Estimerte leieinntekter til utleiedel kan betjene et lån på ca. 1.500.000,- til 1.700.000,-.

Innhold:

Hoveddelen inneholder:

Underetasje: Hall med trapp, soverom, flislagt bad med dusjkabinett, servant og toalett, vaskerom med vaskekum, varmtvannsbereder, samt opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Sportsbod i forbindelse med inngangsparti.

1. Etasje: Fordelingsgang, romslig stue med utgang til syd-vest vendt vinkel-terrasse, kjøkken med plass til spisestuemøbler , 2 soverom, flislagt bad med dusjkabinett, servant, toalett, samt bod.

Tilknyttet underetasjen er det også en romslig leilighet med egen usjenert uteplass.
Inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, romslig soverom, innvendig bod, samt bad med toalett, servant, dusjhjørne og opplegg til vaskemaskin. Leiligheten er romslig og har egen usjenert uteplass.

Standard:

Boligen holder en god standard med 14 mm eikeparkett og fliser på gulv. Vegger og himling hovedsakelig med ferdigmalte mdf-plater.

Alle badene er flislagte og holder en god standard. Kjøkkeninnredning fra Sigdal kjøkken av typen Scala i hoveddelen og Uno i leiligheten. Til kjøkkeninnredningene følger det med integrerte hvitevarer fra Simens som induksjon platetopp, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. De samme hvitevarene følger også til leiligheten.

Innvendig trapp leveres fra Fagtrapp i hvit utførelse. Trappen er forskriftsmessig med rekkverk/ håndrekke på begge sider. Boligen leveres også med sentralstøvsuger.

Fyring/Oppvarming:

Varmekabler på alle bad, vaskerom og i entré/ hall. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det monteres stålpipe med moderne peisovn fra Jøtul f3.

Beliggenhet:

Modum kommune ligger midt i Buskerud med om lag 13 500 innbyggere. Kommunen er i vekst med stadig tilvekst av flere innbyggere hvert år. Bygda er kjent for sitt vakre landskap og at det er et godt og trygt sted og bo. Kommunen satser på gode kommunale tjenester, godt kulturtilbud og muligheter for et godt friluftsliv. Furumo Idrettspark ligger ca. 5 minutters kjøring unna og kan by på opplyste helårs turløyper, svømmehall, friidretts- og kunstisbane. Kyststien "Modum på lags" strekker seg fra Vikersund i nord mot Åmot i syd.
Av severdigheter i nærheten er Vikersund Hoppsenter med verdens største skiflyvningsbakke som er kjent for de aller fleste. Videre kan både Krøderbanen med damptog og Blåfarveværket med kunstutstillinger, gruveturer og barnas bondegård nevnes som nære attraksjoner. Idretten har gode arenaer og har blant annet fostret tidenes mestvinnende skiskytter, Ole Einar Bjørndalen. Åmot er distriktssenteret sør i Modum med et livlig handelssentrum med et godt utvalg av forretninger, caféer, apotek og bank. Bygdas moderne kulturhus med bibliotek og kino, samt flere av landet kjente helse- og rekreasjonsinstitusjoner som Modum Bad og Vikersund Kurbad er lokalisert i Vikersund. Vikersund er distriktssenteret nord i Modum, ca. 10 minutters kjøring fra Mælumenga. Modum er kjent for et stort dugnadsmiljø og stolthet til egen bygd, noe som preger hele kommunen.

Vi ønsker velkommen til den flotte kommunen vår og føler oss trygge på at dere vil trives her og oppleve Modum som et fantastisk sted å bo!

Adkomst:

Enkel adkomst fra Åmot sentrum. Kjør nordover på Eikerveien og ta opp Mælumveien ved skilt til Engersetra. Følg denne oppover til skilt merket med Frøyas vei til venstre. Følg denne veien et lite stykke til du ser boligen/ tomten på høyre side.

Parkering:

Parkering på egen gårdsplass. Selger kan gi pris på levering og oppsett av garasje om ønskelig.

Overtakelse:

Boligen er klar for overtakelse. Oppgi ønsket overtagelsestidspunkt i budskjema.

Byggemåte:

Boligen blir oppført med grunnmur av betong. Yttervegger av bindingsverk som er kledd med panel, grunnet og malt ett strøk med hvit beis. Vinduer med isolerglass. Sort takstein på taket. Terrasserekkverket leveres med impregnerte materialer.

 

Kontakt Eiendomsmegler 1

Irene Skretteberg

472 55 428

 

Ønsker du privatvisning eller har tekniske spørsmål vedrørende bygget, ta kontakt her eller via vår facebook side.

Byggmestern1@gmail.com

Mob: 970 83 225

 

 

#snekkertips #Oppussing #Nybygg #boligsalg #eiendomsmegler1 #interiør #boligstyling

 

 

 

 

Skal du selge bolig? unngå disse tabbene

Unngå disse tabbene når du skal selge bolig.Du bør for eksempel ikke slippe inn hvem som helst på visning. Her er ti tips til et godt boligsalg.

ÆRLIGHET VARER LENGST: Det lønner seg ikke å overdrive eller lyve i annonse og/eller prospekt - i verste fall risikerer du da søksmål. Illustrasjonsfoto:

 


 

Det er i hovedsak to perioder i året som egner seg spesielt for boligsalg, nemlig januar og august. Men styr unna disse brølerne, uansett når du selger:

1. Ikke vær slapp

Det kan være hardt arbeid å gjøre en bolig klar for salg. Men kjøp og salg av bolig er mye mulig blant de største økonomiske transaksjonene du gjør i løpet av livet ditt. Legg deg derfor i selen, gjør boligen din så innbydende og tiltalende som du kan, ta fine bilder til boligannonsen og selg den helhjertet.

- Målet bør være å selge kort tid etter at visningene er ferdige. Eiendom er ferskvare. Blir boligen liggende lenge på Finn, viser det seg ofte at interessen for den daler. Da begynner folk å lure på hva som er galt med den siden den ikke er solgt allerede, i hvert fall i dagens marked.

2. Ikke lag eventyrfortelling av salgsannonsen

Det er fint og flott å være kreativ, men hvis du lyger i annonsen kan du risikere søksmål i ettertid. Vær ærlig når du selger.

- Gjør det enkelt og vær realistisk. Ingen blir frelst av å kjøpe leilighet, for å sette det på spissen. Ha belegg for alt du vil ha med i annonsen. «Totaloppusset», er for eksempel et ord som mange vil ha med i prospektet. Men det betyr jo at absolutt alt i leiligheten skal være oppusset, og det er sjelden det stemmer.

Den landsomfattende interresseorganisasjonen Huseierenes Landsforbund, er gode å ha dersom du opplever mangler ved eiendommen du har kjøpt.

3. Ikke lyv om prisen

Tenk deg godt om før du setter prisantydningen. Den skal ikke være lavere enn hva du faktisk er villig til å akseptere.  For lav pris får lett selger til å virke useriøs og kan slik virke avskrekkende på kjøper.

- Lokkepris er ikke lov, så enkelt er det. Stort sett er det greit å sette prisantydning lik takst, med mindre taksten er kunstig høy eller lav. En god eiendomsmegler vil raskt se om så er tilfelle.

4. Ikke slipp inn hvem som helst på visning

Er du så uheldig at du får useriøse folk på visning, vær ikke redd for å kaste dem på dør. La boligen din bli husket av positive grunner, som fordi den var oversiktlig og ren. Du vil ikke at potensielle kjøpere skal la den gå i glemmeboken på grunn av pinlige opplevelser på visning.

- Som oftest er ikke dette noe problem. Men jeg har hatt par på visning som har lagt seg i senga og begynt å kline. Og en dame som absolutt måtte bruke toalettet. Hun var en gjenganger.  Det kinkige var at hun tok av seg alt fra livet og ned og insisterte på å bæsje med toalettdøren åpen. Det tar jo oppmerksomheten bort fra en ellers flott bolig.

Og det med toalettet gjelder også selger. Å tette doen med en illeluktende kabel rett før visningen begynner, kan naturlig nok få potensielle kjøpere til å snu i døra.

- Dette er ikke noe hokus pokus. Bruk sunn fornuft.

5. Ikke «glem igjen» Pus og Fido

Alle vet at det er lurt å rydde før visning, men det er forbausende mange som ikke gjør det. Skittent sengetøy, tannkremflekker, hundehår i badekaret og en katt som gnir seg opp etter allergikere, hever ikke akkurat førsteinntrykket. Og det er førsteinntrykket du selger på visning.

- Alt som ikke har en naturlig plass i leiligheten, bør ryddes bort. Kun det mest nødvendige bør stå fremme. Og kjæledyrene bør definitivt ikke være hjemme under visningen, uansett hvor søte de er i eierens øyne.

6. Ikke rydd boden

Men om boligen skal fremstå luftig og i hvert fall ikke overmøblert, er det unødvendig å kaste bort masse tid på å lage sirlig system i boden.

- Alle vet at man rydder bort ting når det er visning, men prioriter hvor du rydder. Et sted må tingene lagres, og ingen forventer at boder er tomme. Men man må kunne åpne døren uten at alt raser ut, slik at man får sett størrelsen på boden.

Les også: Slik styler du boligen før du selger

7. Ikke la følelsene ta overhånd

Har du hyrt inn en eiendomsmegler, er det like greit å holde seg borte når det er visning.

- Det er mye følelser i sving rundt det å selge hjemmet sitt. Kritiske kommentarer blir ofte tatt ille opp. Selger skal ikke krangle med kjøper, da er det bedre å holde seg borte fra visningen og la megler får kjøre løpet i fred.

8. Ikke vær gjerrig

Kost på deg den ekstra linjen i boligannonsen hvis du trenger det, og lei inn noen til å fikse listene hvis du ikke har tid eller håndlag til å gjøre det selv.

- Du må bruke penger for å tjene penger. Få ferdig de småtingene du hadde tenkt å fikse for lenge siden. Men husk at det ikke er din egen smak du selger. Hvis megleren råder deg til å male radiatorene, så er det ingen idé å male dem limegrønne. Nøytrale interiør selger vanligvis best.

- I Oslo er det gjerne slik. Men det spørs jo på hva du skal selge og hvor det ligger.  En hytte på fjellet får fort flere folk på visning dersom visningen er for eksempel i vinterferien, sier Thingstad.

Les også: Forventer god vekst i hyttemarkedet

10. Ikke spar på markedsføringen

Markedsføring av boligen din er alfa omega for å få folk på visning. Å satse på at kun dine egne, private bilder lagt ut på Facebook skal lokke mange kjøpere, er vel optimistisk.

- Bruk gjerne Facebook, Twitter og YouTube som et supplement til salgsprosessen.

For noen er det også penger å spare på å selge boligen selv.

#snekkertips #oppussing #nybygg #rehabilitering #interiør #snekker #eiendom #bolig #boligsalg

Trappefornyer, ingen vits å kjøpe ny trapp !Er du lei den gamle trappa huset ? Ingen vits å bruke masse penger på å rive og bestille ny trapp. Ny trapp inkludert riving og montering av ny kommer fort på rundt 40-50.000 ,- ink mva.

Trappefornyer er dermed vesentlig billigere og er heller ikke vanskelig. Normal pris pr trinn ligger på ca 600,- ink mva.Prisen varierer fra 350,- - 1300,- pr trinn. I tillegg kommer opptrinn om du har tett trapp på ca 300,-. pr trinn. Skulle du forøvrig trenge nytt rekkverk, spiler eller andre ting til trappa er utvalget stort.

Med en trapp på ca 15 trinn kan dermed slippe unna med langt under halve prisen :) 

skulle du trenge hjelp enten til oppmåling eller montering så ta kontakt :)

 

#snekkerps #oppussing #nybygg #rehabilitering #interiør #snekker #eiendom #bolig 

 

Rekkverk og overbygd terrassetak
 

Kontakt oss for tilbud på matrialer, jobb eller om du bare trenger veiledning for å komme igang :)

Vi leverer alt til din byggeplass.

#snekkertips #oppussing #terrasse #rekkverk #snekker

Sjekklisten dersom du har hatt flomskade. 

Det har vært mye regn de siste ukene og har du hatt/har vannskade er det greit å være føre var :)

Her er forsikringsbransjens beste råd:

Dersom ulykken er ute, er det viktig at du tar enkle forholdsregler for å forhindre ytterligere skade.

 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam og så videre, og rengjør.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann.

Naturskadeforsikring er i dag lovpålagt i alle boliger.

 

Ikke vent med tørking av boligen, jo lenger man venter , jo lettere blir det for muggsoppen å etablere seg.

 

#Oppussing #flom #snekkertips #forsikring #eiendom #bolig #skadesanering

  

 

 

 

 

Montering av garasje, veiledning.https://www.maxbo.no/tips-og-inspirasjon/garasje/bygge-garasje-fra-a-til-a

Tenker du bygge garasje eller står fast med noe du trenger hjelp til ?

Se maxbo's trinn for trinn på hvordan du kan sette opp garasje. Skulle du alikevel ha spørsmål  eller trenge hjelp, kontakt oss da vel så kan vi bistå.

Vi kan også levere fullt byggesett til din garasje, med eller uten montering. :)

#snekkertips #garasje #nybygg #rehabilitering #interiør #snekker #eiendom 

 

 

Enebolig på mælumenga, Åmot. LØP Å KJØP! 

Boligen ligger for salg på Mælumenga i Åmot, Buskerud.

Det er godkjent utleiedel i kjeller på ca 65m2 med en estimert inntekt på 8000,- 

Salgspris kr 4.690.000,-

Ta kontakt med Irene Skretteberg 472 55 428, Eiendomsmegler 1 ved interesse.

#snekkertips #nybygg #eiendomsmegler1 #bolig 

 

Sprøyteisolere taket !

I dag ble taket sprøytesisolert av AMD isolering.

Jeg anbefaler sprøyteisolasjon, spesielt i tak. Dette for å få skikkelig isolering rundt ventilasjonskanaler og at det ikke blir enkelte "hullrom"  der isolasjonen ikke kommer til. Taket et også ferdig isolert på få timer 😀

Bolig kommer for salg

Er dette huset for deg?

Huset blir bygget på mælumenga i Åmot. (Buskerud)

Ta kontakt om du er nysgjerrig :)

 

#Snekkertips #Nybygg #interiør #snekker #byggmester #tilsalgs #eiendomsmegler1

Det kommer løpende oppdatering av bygget

 

Følg oss på facebook "snekkertips"

Bør boligkjøperne få 14 dagers angrefrist?

 

Boligkjøperne bør få 14 dager på å ombestemme seg etter budrunden, mener Forbrukerrådet.

Forslaget gjelder boliger som blir markedsført uten tilstandsrapport. Det vil bli sendt på høring, opplyser Forbrukerrådet til Aftenposten.

Forbrukerrådet mener boliger i pressområdene omsettes på så kort tid at kjøperen ikke har mulighet til å undersøke boligen ordentlig.

? Når meglere og selgere selger uten tilstandsrapport, vil det være et valg de gjør, men da må ulempen være at kjøper har angrerett, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til avisa

 

 

Hva mener dere ?

 

 • Følg snekkertips på facebook :) 

 

 

#bolig #oppussing #nybygg #rehabilitering #interiør #snekkertips #snekker #eiendom

Gode råd for deg som skal kjøpe bolig 

Gode råd for deg som skal kjøpe bolig

Bruk øynene på visning

Som kjøper har man en plikt til å se seg grundig om ved en forundersøkelse av huset. Forhold som oppdages eller burde vært oppdaget på visning kan ikke senere påberopes som mangel. Selger kjenner eiendommen best, og plikter å opplyse om alt han vet som kan være av betydning.

Les takstpapirer og prospekt grundig

Selv om takstene ikke er veldig informative sier de noe om byggeår og byggeskikk. Vær oppmerksom på hvor stort fradrag takstmannen gjør i eiendommens verdi for alder, utidmessighet og lignende. Forhold som er en nærliggende følge av eiendommens synlige tilstand, alder, bygningstype og vedlikehold kan som regel ikke gjøres gjeldende som mangler.

Skriftlighet

Får du opplysninger på visning som er av betydning for hvorvidt du ønsker å legge inn bud, så be om å få det skriftlig. Spør du for eksempel selger om det er mye støy fra motorveien i nærheten, og får forsikringer om at den praktisk talt ikke er hørbar, kan det være greit å ha det skriftlig. I ettertid blir det ofte diskusjon om hvilke opplysninger selger ga på visningen. Man kan også legge inn bud med forbehold. Faren ved å være for kravstor med hensyn til skriftlighet på visning og forbehold i bud, er selvsagt at selger velger en annen kjøper.

Vær oppmerksom på faresignaler

Kommer du over forhold som kan tyde på at noe er alvorlig galt, plikter du som kjøper å foreta en nærmere undersøkelse. Får man opplyst at det er "noe fukt målt i baderomsvegg", plikter man som kjøper å avdekke forholdet, og kan ikke anføre som en mangel siden at hele badet måtte settes i stand. Med mindre selger uttrykkelig har stilt krav om det, eller det er gjort alarmerende funn, har du ikke noen plikt til å la deg bistå av fagfolk ved forundersøkelsen.

Sjekk offentlige planer

Ta en tur på plankontoret i kommunen. Megler plikter å opplyse om forholdet til endelige offentlige planer, men det kan være greit å vite om også planlagte prosjekter som ikke er endelig vedtatte.

Bare ett bud av gangen

Ikke legg inn bud på flere eiendommer samtidig. Bud er bindende, og du kan risikere å bli sittende med to eiendommer. Det kan bli dyrt.

Undersøk etter overtakelse


Etter at eiendommen er overtatt, bør du foreta en grundig gjennomgang av den, slik at alle synbare og lett oppdagelige mangler blir registrert. Husk på at ikke alt som ikke er i tipp topp stand nødvendigvis er en mangel. Forhold som er en rimelig og nærliggende følge av eiendommens synlige tilstand, slik som alder, bygningstype og vedlikehold kan ikke påberopes som mangler.

Reklamasjon

Når en mangel er avdekket, må selger varsles innen rimelig tid. Reklamerer du for sent går retten til å gjøre mangelen gjeldende tapt. Det finnes eksempler på at reklamasjon etter to måneder og 11 dager er ansett som for sent!) Et godt råd: opplys selger om forholdet så fort som mulig, selv om forholdet ikke er ferdig utredet. Du må ikke reparere feil før selger er varslet. Selger har nemlig krav på å få rette mangler.

Foreldelse

Du kan reklamere i fem år etter at eiendommen er overtatt. Vær oppmerksom på at vanlige regler for foreldelse gjelder. Disse innebærer at krav på grunn av mangler som oppdages senere enn to år etter overtagelse foreldes etter ett år. Foreldelsesfristen avbrytes enten ved at selger erkjenner ansvar, eller at kjøper tar rettslige skritt.

 

Følg oss på facebook "snekkertips"

 

#snekkertips #eiendom #boligkjøp #interiør #oppussing #salg

Få støtte fra Enova.no til oppussingen! 

Nyhet! Nå har alle rett til å få tilbake penger for energitiltak i boligen

 

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. Enova støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.  

Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering.

Med Enovatilskuddet, gir de et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet. 

Enovatilskuddet:

- Balansert ventilasjon

-Vannbåren varme

- Energirådgiver

- Luft-vann varmepumpe

- Væske-vann varmepumpe

- Avtrekksvarmepumpe

- Fjerning av oljekjel og tank

- Fjerning av oljekamin og tank

- Bio-ovn med vannkappe

- Biokjel

- Solfanger

- Varmestyringssystem

- Varmegjenvinning av gråvann

- El-produksjon

- Omfattende opgradering og nybygg

- Helhetlig oppgradering av bolig

- Energieffektive nybygg

 

Stikk innom  Enova.no og søk da vel. Man får ikke annet enn nei :)

 

Følg snekkertips på facebook :)

 

#oppussing #nybygg #rehabilitering #interiør #snekkertips #snekker 

Oppussingen du tjener penger på!

Oppussingen du tjener penger på

 

Hva får du mest igjen for, og hva bør du droppe? Her er eiendomsmeglernes egne innsidetips for smart og lønnsom oppussing.
IKKE GÅ BADE-BERSERK: Totalrenovering av badet kan vise seg å bli en dyr og risikabel investering før boligsalget. Nytt malingsstrøk er imidlertid et trygt og smart grep som øker verdien for lite penger. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
IKKE GÅ BADE-BERSERK: Totalrenovering av badet kan vise seg å bli en dyr og risikabel investering før boligsalget. Nytt malingsstrøk er imidlertid et trygt og smart grep som øker verdien for lite penger. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

 

 

En presentabel bolig får du normalt mye igjen for ved et boligsalg, men det er ikke gull alt som glitrer.

Eiendomsmeglerne Dine Penger har snakket med i Oslo, Bergen og Trondheim er samstemte:

Oppussingen som gjøres raskt, billig, og likevel blir lagt godt merke til, gir mest igjen for kronene.

- Malte vegger og enkel overflatebehandling gir et godt inntrykk for lite penger. De store tingene som bad og kjøkken er det vanskeligere å gi råd om - det varierer alltid fra objekt til objekt, sier Kurt F. Buck, regionsleder for EiendomsMegler 1 i Hordaland.

- Jeg stiller meg bak det. Et nymalt strøk og pene lister får god payoff, sier Ingunn Melhus, daglig leder i DNB Eiendom i Trondheim.


Bad-nekt
Hun er på side krystallklar på hvilket tiltak du bør styre unna:

- Jeg anbefaler aldri folk å fikse badet før salget. Det tar kanskje to måneder og koster fort hundre tusen. Det er ikke verdt det, sier Melhus.

Bad topper hennes liste over dårlige oppussingsidéer, dersom du ønsker avkastning på investeringen når du selger. Pengene er det nemlig usikkert om du får igjen, mener Melhus:

- Slik eiendomsmarkedet er nå, med etterspørsel etter mindre leiligheter, drives ikke prisene av om badet er pusset opp eller ikke.

Stiller flere spørsmål
Bård Tisthamar er eiendomsmegler for iHus i Oslo. I motsetning til tidligere, tror han ikke lenger finnes noen klare oppussingsfeller. Forklaringen er at folk er blitt mer opplyste, mener han:

- Vi merker at førstegangskjøpere er flinkere til å stille fornuftige spørsmål på visning enn før. De tar også en grundigere sjekk, særlig på bad og kjøkken. Det er positivt, og gjør at oppussingstiltak får mer uttelling enn tidligere, sier Tisthamar.

Vil ha innflytningsklart
Han forteller at han følgelig råder de fleste til å gjøre en hel del grep før de legger boligen ut for salg:

- Sånn markedet er nå, er det helt klart de fresheste leilighetene det er mest trøkk på. Derfor råder jeg alltid folk til å investere i boligen før de selger, sier Tisthamar, som like fullt presiserer at de enkle og rimelige grepene har førsteprioritet.

Også Buck i EiendomsMelger 1 sier han har sett en noe større etterspørsel etter ferdig innflytningsklare boliger de siste årene.

Selv om det ikke er spesielle grep han vil advare mot som dårlige investeringer, poengterer Buck at det ikke er det samme som at all oppussing alltid lønner seg:

Undervurderer kostnader
- Det som er litt paradoksalt i markedet nå, er at det ofte er oppussingsobjektene som går langt over prisantydning, sier han.
- Hva forteller det?

- Det blir mye mediefokus på at meglere bommer på prisen, og det kan være en del av bildet. Men det kan også være at folk undervurderer kostnadene ved å pusse opp, sier Buck, og viser til konstruksjonsmessige forhold som særlig lett å blingse på - som vann og avløp, drenering og tak.

- I så fall blir jo baksiden av medaljen at det dessverre lønner seg for selgere å la det være å gjøre noe med dette, resonnerer han.

- Fjern ungenes blyantstreker
Men å gjøre boligen presentabel er noe han tror nesten alltid betaler seg, uavhengig om det er leilighet eller hus.

- Alle boliger er forskjellige, og det er forskjell på markedene. Men en god presentasjon er viktig uansett, fremholder han, og kommer med følgende spørresalve:

- Har du malt flekkete vegger og fjernet ungenes blyantstreker? Ser det ordentlig ut, og har du fått på plass de siste listene som stod igjen etter forrige oppussing? Har du ryddet hagen ordentlig? Mye handler om å ta det siste vedlikeholdet før man overlater boligen til ny eier, råder han.

Kjøkken og el-anlegg
Tisthamar i Oslo inkluderer litt mer i sin liste over lønnsomme tiltak:

- Man kan få en ny og frisk kjøkkeninnredning ganske rimelig hos IKEA og andre. Det får man godt betalt for, sier Tisthamar.

For leiligheter i klassiske gårder med skrusikringer, anbefaler han dessuten en oppdatering av det elektriske anlegget som en god investering:

- Det koster gjerne ikke mer enn 15-20.000 å få utført jobben av en elektriker, og kan være vel verdt det, sier han.

Et spørsmål om bad
Tidligere frarådet han folk å totalrenovere badet før boligsalget. Det gjør han ikke nå lenger, men bad er fortsatt «det store spørsmålet» blant oppussingstiltakene. Mye kan avgjøres av alderen, råder Tisthamar:

- Bad har en levetid på rundt 15 år. Synger det på siste verset bør man vurdere en totalrenovering. De fleste kjøpere ønsker ikke å måtte ta tak i badet straks de flytter inn i sin nye bolig, forteller han.

Ikke totalrenovering
Men er badet rundt 10 år gammelt bør man heller vurdere enkle grep for å spirte det opp, er Tisthamars tips. Ny baderomsinnredning og bedre belysning er stikkordene:

- Skift dusjkabinettet, montér ny vask og nye skap, og få downlights i taket, råder han.

Fingrene av badet
Ingunn Melhus DNB Eiendom Trondheim er imidlertid klar på at hun fraråder baderomsoppussing til alle selgere. Hun ser heller ikke noe stort poeng i å gjøre innredningsgrep, hvis badet like fullt er i dårlig teknisk stand.

Skal du likevel ta en ordentlig renovering, mener Melhus man burde unngå fristelsen til å spare noen kroner ved å gjøre jobben selv:

- Jeg anbefaler alltid å bruke et profesjonelt firma til å pusse opp bad, slik at jobben blir gjort skikkelig etter våtromsnormen og du kan fremvise kvittering for det utførte arbeidet, sier hun.

Benkeplater
Mens Melhus synes baderomsgrep koster mer enn det smaker, er hun mer entusiastisk til nytt gulv:

- Å legge parkett får man god uttelling på, særlig for små leiligheter med færre kvadrat, hvor kostnaden ikke blir så stor, råder hun.

I motsetning til Tisthamar er hun ingen stor fan av å ta kjøkkenet, med mindre det er veldig slitent.

- Man burde gjøre det i eiertiden så man har glede av det selv, for økonomimessig er det ikke et så stort poeng. Men det er definitivt bedre enn å ta badet. Har du et gammelt og slitent kjøkken, så skift benkeplatene. Da er mye gjort, og det kan du få en bra effekt av, sier hun.

Selg som den er
Mens leiligheter i byene nyter godt av enkle oppussingstiltak, påpeker Melhus at man for enkelte objekter rett og slett bør holder fingrene av fatet.

- Er det en eldre enebolig fra 60-70-tallet, tror jeg ikke det har noen hensikt å starte oppussing.

- Selv ikke male veggene?

- Nei. Kjøper bør få gjøre sine egne valg rundt oppussingen. Vår erfaring er at eldre eneboliger er godt salgbare slik de er i markedet. Men de bør alltid vaskes og ryddes, avslutter hun.

RASKE GREP FOR EN PRESENTABEL BOLIG
Her er noen gode tips til boligsalget som kan bidra til å øke både interessen og salgsprisen - uten at jobben koster allverden.

* Tenk på detaljer!
* Rengjør skikkelig
* Ha det lyst og trivelig
* Sørg for at fasaden ser presentabel ut: fest løse ledninger, male dørstokkene, bytt ut den gamle innredningen på gjestetoalettet.
* Ha møbler, men ikke for mange
* Rensk vekk alt som bare er funksjonelt, men ikke pent. Det kan være aviskurver og gamle kommoder.
* Fjern persienner
* Færre tepper skaper romfølelse.
* Gjør spisebordet så lite som mulig.
* Fjern stoler på endene av bordet.
* Kjøkkenet må være ryddig
* Stemningsskapende detaljer: eksempelvis et fruktfat, en kokebok, blomster, fyr i peisen.
* Vekk med alle personlige effekter på badet
* Vask og rydd veranda/uteplass.
* Skap god stemning på uteplass.
* Gjør boligen mer nøytral enn personlig: Folk skal ikke få følelsen av å komme på besøk, men på visning.
* Ikke overdriv styling

 

Artikkelen er hentet fra www.e24.no

 

Følg oss på facebook " snekkertips"

#oppussing #boligsalg #snekkertips #snekker #interiør #bad

Rehabilitering av bolig fra 1952 ( Underveisbilder )

Her kommer en liten oppdatering på rehabilitering av eneboligen. Kjelleren i dette huset hadde høyde på 214 og kunne ikke bli godkjent som leilighet ettersom vi her skal ha egen inngang.

Vi tok oss derfor bryet med  å pigge opp guvet for å øke takhøyden som nå ble 227 ferdig høyde etter vi har lektet ned for spotter og varmekabler. Dette for å få leiligheten godkjent.

Det ble nedlagt radonsperre i grunnen.

 

Her er underveisbilde fra badet. Straks elektrikker har fått lagt varmekabel skal gulvet støpes med fall og flislegger starte,

Dette rommet var før brukt som tankrom. Her sto det en 1500 liter stor parafintank, som vi har fått demontert og kjørt bort.

Her skal det bli soverom med malte mdf panelplater og ferdigmalt takpanel i 4,4m lengde.


Dette blir den nye gangen. Her er det utskjært i betongskonstruksjonen til ny inngang. Her gikk det før en trapp fra hovedplan og ned i denne entren.

Denne peisen skal vi bevare, kun males opp. Denne har stått slik siden byggeår. Vi har fått satt inn ny stålpipe i i ovnen.


Demontstasjonsbilde høyde gammelt/nytt

 


Bilde tatt fra gulv, mot tak. Takene er nedlektet med 48x48 og hengt opp i betongtaket med vinkeljern.

 Her ser vi ett før bilde.

 

Følg oss videre på veien :) "snekkertips" på facebook

 

#oppussing #rehabilitering #snekkertips #veiledning #kjøkken #bad #soverom# stue# peis #snekker #våtrom

 

Les mer i arkivet » Oktober 2017 » Mai 2017 » Desember 2016
Snekkertips

Snekkertips

30, Drammen

Jeg er en Takst og Tømrermester som driver med i all hovedsak med nye boliger for salg og mye eierskifterapporter som meglere trenger ved boligsalg.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits