Gode råd for deg som skal kjøpe bolig 

Gode råd for deg som skal kjøpe bolig

Bruk øynene på visning

Som kjøper har man en plikt til å se seg grundig om ved en forundersøkelse av huset. Forhold som oppdages eller burde vært oppdaget på visning kan ikke senere påberopes som mangel. Selger kjenner eiendommen best, og plikter å opplyse om alt han vet som kan være av betydning.

Les takstpapirer og prospekt grundig

Selv om takstene ikke er veldig informative sier de noe om byggeår og byggeskikk. Vær oppmerksom på hvor stort fradrag takstmannen gjør i eiendommens verdi for alder, utidmessighet og lignende. Forhold som er en nærliggende følge av eiendommens synlige tilstand, alder, bygningstype og vedlikehold kan som regel ikke gjøres gjeldende som mangler.

Skriftlighet

Får du opplysninger på visning som er av betydning for hvorvidt du ønsker å legge inn bud, så be om å få det skriftlig. Spør du for eksempel selger om det er mye støy fra motorveien i nærheten, og får forsikringer om at den praktisk talt ikke er hørbar, kan det være greit å ha det skriftlig. I ettertid blir det ofte diskusjon om hvilke opplysninger selger ga på visningen. Man kan også legge inn bud med forbehold. Faren ved å være for kravstor med hensyn til skriftlighet på visning og forbehold i bud, er selvsagt at selger velger en annen kjøper.

Vær oppmerksom på faresignaler

Kommer du over forhold som kan tyde på at noe er alvorlig galt, plikter du som kjøper å foreta en nærmere undersøkelse. Får man opplyst at det er "noe fukt målt i baderomsvegg", plikter man som kjøper å avdekke forholdet, og kan ikke anføre som en mangel siden at hele badet måtte settes i stand. Med mindre selger uttrykkelig har stilt krav om det, eller det er gjort alarmerende funn, har du ikke noen plikt til å la deg bistå av fagfolk ved forundersøkelsen.

Sjekk offentlige planer

Ta en tur på plankontoret i kommunen. Megler plikter å opplyse om forholdet til endelige offentlige planer, men det kan være greit å vite om også planlagte prosjekter som ikke er endelig vedtatte.

Bare ett bud av gangen

Ikke legg inn bud på flere eiendommer samtidig. Bud er bindende, og du kan risikere å bli sittende med to eiendommer. Det kan bli dyrt.

Undersøk etter overtakelse


Etter at eiendommen er overtatt, bør du foreta en grundig gjennomgang av den, slik at alle synbare og lett oppdagelige mangler blir registrert. Husk på at ikke alt som ikke er i tipp topp stand nødvendigvis er en mangel. Forhold som er en rimelig og nærliggende følge av eiendommens synlige tilstand, slik som alder, bygningstype og vedlikehold kan ikke påberopes som mangler.

Reklamasjon

Når en mangel er avdekket, må selger varsles innen rimelig tid. Reklamerer du for sent går retten til å gjøre mangelen gjeldende tapt. Det finnes eksempler på at reklamasjon etter to måneder og 11 dager er ansett som for sent!) Et godt råd: opplys selger om forholdet så fort som mulig, selv om forholdet ikke er ferdig utredet. Du må ikke reparere feil før selger er varslet. Selger har nemlig krav på å få rette mangler.

Foreldelse

Du kan reklamere i fem år etter at eiendommen er overtatt. Vær oppmerksom på at vanlige regler for foreldelse gjelder. Disse innebærer at krav på grunn av mangler som oppdages senere enn to år etter overtagelse foreldes etter ett år. Foreldelsesfristen avbrytes enten ved at selger erkjenner ansvar, eller at kjøper tar rettslige skritt.

 

Følg oss på facebook "snekkertips"

 

#snekkertips #eiendom #boligkjøp #interiør #oppussing #salg

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Snekkertips

Snekkertips

30, Drammen

Jeg er en Takst og Tømrermester som driver med i all hovedsak med nye boliger for salg og mye eierskifterapporter som meglere trenger ved boligsalg.

Kategorier

Arkiv

hits