Nå får du Enova støtte ved oppgradering av bygningskroppen!

Sitter du med planer, eller har du kanskje det siste året etterisolert huset og byttet vinduer?

 

Enova gir nå tilskudd til husholdninger som utfører dette. Før ga de kun til vesentlig oppgradering, som fjerning av tank, ventilasjon, vannbåren varme etc.

 

Dette må du vite før du starter registreringen:
 

 • Du må ha gjennomført en helhetlig oppgradering av boligen, som inkluderer varmeisolasjon i boligens yttervegger, tak og grunnmur, samt utskifting av vinduer og ytterdører.
 • Du må ha en energiberegning for boligen laget av en kvalifisert energirådgiver, enten i Enova modulen i Energimerkesystemet, eller med et annet beregningsverktøy basert på NS 3031. Energiberegningen viser om nivået boligen din er oppgradert til kvalifiserer for tilskudd, og er nødvendig for å kunne vurdere saken. Hør med ditt byggefirma, eller Enova Svarer.
 • Boligen skal ha oppdatert energimerke/energiattest i Energimerkesystemet utført av energirådgiver.
 • Du må ha benyttet kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) med dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.
 • Tiltaket må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene.
 • Tiltaket må være ferdig gjennomført og betalt.
 • Alle relevante fakturaer og kvitteringer må vedlegges, i tillegg til en kostnadsoppstilling. Relevante kostnader er for vindu, dører, isolasjon, tetting o.l., inkludert arbeidskostnader. Eventuelle kostnader til tilbygg kan ikke inngå.
 • For å tilfredsstille de helhetlige kriteriene for tilskudd, er det som regel nødvendig å gjenvinne varme i ventilasjonsluft. Tiltaket kan kombineres med tilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon, avtrekksvarmepumpe eller andre tiltak i Enova tilskuddet.

Prosjekter som utløser tilskudd

Ordningen gir økonomisk tilskudd til forbedring av varmeisolasjon i boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Oppgraderingen må utføres i løpet av maksimalt 18 måneder.


Tiltaket kan kombineres med andre tiltak i Enovatilskuddet. Kostandene som ligger til grunn for dette tiltaket kan ikke motta støtte fra andre av Enovas støtteordninger eller annen offentlig støtte*. Samme type tiltak på samme adresse kan ikke tidligere ha mottatt tilskudd.

Tilskuddsnivå

Tilskudd for oppgradering av boligens ytterskall beregnes som 25% av kostnader til vindu, isolasjon, tetting o.l inkludert arbeidskostnader, maksimalt:

 • Kr 150.000 ved oppgradering til Nivå 1. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031
 • Kr 125.000 ved oppgradering til Nivå 2. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031
 • Kr 100.000 ved oppgradering til Nivå 3. Energiramme beregnes av energirådgiver i Enovamodulen eller med annet beregningsverktøy basert på NS 3031

Nivåene er nærmere beskrevet her

For å oppnå lavt nok varmetap til å kvalifisere for tilskudd er det vanligvis nødvendig med gjenvinning av varme i ventilasjonsluft. Hvis ny løsning for dette må etableres kan tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon eller avtrekksvarmepumpe benyttes.

Krav til utførelse

Kun kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) kan benyttes til utførelse av bygningsmessige tiltak som får tilskudd fra Enova. Kvalifisert foretak skal ha godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonen utførende for tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner eller tilsvarende. Slik kompetanse dokumenteres enten ved at utførende foretak på søknadstidspunktet har gyldig sentral godkjenning eller at tilsvarende lokal godkjenning er oppnådd i løpet av siste 12 måneder. Foretak som har hatt ansvarsrett som utførende etter opphevelse av ordningen med lokal godkjenning 1. januar 2016 kan også benyttes.

Registrering og utbetaling

Når prosjektet er ferdig, maksimalt 18 måneder etter registrering, av energirådgivningen, lastes følgende dokumentasjon opp i registreringsportalen for Enovatilskuddet:

 1. Oppdatert energiattest fra samme energirådgiver som laget energiplanen som viser at oppgraderingsprosjektet er utført på nivå som gir rett til tilskudd fra Enova. Boligens energimerke skal være oppdatert i energimerkesystemet
 2. Oppstilling over kostnader til vindu, dører, isolasjon, tetting o.l inkludert arbeidskostnader. Eventuelle kostnader til tilbygg kan ikke inngå
 3. Fakturaer som dokumenterer kostnadsoppstillingen og at kvalifisert foretak er brukt i gjennomføringen

Hvis prosjektet ikke bygger på energirådgiverstøtte må gjennomføringstid og energinivå dokumenteres med signert tilbud/byggekontrakt, energiberegning og fakturaer datert maksimalt for 18 måneder siden. Boligen skal ha oppdatert energimerke/energiattest i Energimerkesystemet utført av energirådgiver med kompetanse som beskrevet i tilskudd for energirådgiver og beregningsverktøy som er beskrevet under avsnittet om tilskuddsnivå over.
Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Trenger du hjelp til å søke eller få en energiattest på din bolig? Vi er godkjente for dette og hjelper deg gjerne :)

 

#snekkertips #oppussing #rehabilitering #interiør #enova

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Snekkertips

Snekkertips

30, Drammen

Jeg er en Takst og Tømrermester som driver med i all hovedsak med nye boliger for salg og mye eierskifterapporter som meglere trenger ved boligsalg.

Kategorier

Arkiv

hits