Høysesong for Boligkjøp : Vær nøye på visning ! Se vår sjekkliste!

Boligkjøp: - Vær nøye når du er på visning

- Mange leser ikke prospektet og taksten godt nok før man går på visning. Det kan koste dem dyrt, advarer Espen Fuglesang, direktør i NITO Takst.

- Det er et paradoks at man bruker mer tid på å bestemme seg for hvilken tv man skal kjøpe enn på selve boligkjøpet. Rett nok er markedet hett mange steder, og man må være kjapp om man skal henge på i budrunden, men det er likevel viktig å bruke den tiden man har og undersøke vesentlige sider ved boligen, påpeker Fuglesang. 

Ikke la hjertet bestemme ved boligkjøp

Fuglesang mener folk er for opptatt av bildene og det ytre ved boligen. Han mener mange blir blendet av fine farger og designmøbler og lar hjertet bestemme.

- Første bud er å lese prospekt og takst nøye før visningen. Noter ned spørsmål og forhold du er usikker på. Spør og grav når du er på visning. Ring gjerne takstmannen om det er noe du ikke forstår eller er usikker på. Rett oppmerksomheten mot det som er viktig og det som kan koste mye å utbedre: Våtrom, kjeller og loft, el-anlegg og tak. Det er her de skjulte feilene oftest ligger, sier Fuglesang.

(Se Espen Fuglesang om boligkjøp på "God Morgen Norge"-sending 21.09.2016)

Våtrom er ofte synderen

Typiske feil er våtrom som ikke er laget etter forskriftskrav, ikke er utført av fagfolk eller er gamle og flikket på i ettertid. Tilsynelatende ser badet fint ut, men bak flisene kan det skjule seg skader og råte. Mange har gjort om kjeller eller loft til soverom eller stue. Her dukker det ofte opp fuktproblemer og mange har ikke papirene i orden med godkjenning for bruksendringen. Feil ved el-anlegg er også en gjenganger, samt tak med feil konstruksjon eller fuktskader.

- Utbedringer og oppussing koster ofte mer enn man tror. Det er svært viktig å ha et budtak på forhånd for hvor langt man vil og kan gå i budrunden. Det er lett å bli revet med, men man bør ha en buffer for uforutsette utgifter, understreker Fuglesang.

BMTF (Byggmestrenes Takseringsforbund) Er nå også en av landets største Takseringsforbund. Her er kravet at alle er Byggmestere for å kunne være en del av forbundet. Dette vil i stor grad sikre deg som forbruker da de i større grad er inneforstått med kritiske punkter som bør undersøkes og er bygningskyndige i den forstand at de veit hva de ser etter. Disse kan absolutt anbefales.

Det er dog blitt rettet noe kritikk etter at de har samarbeidet med Protector på en "App" (Protakst) som skal gjennomgå salgsobjektet vesentlig nøyere i forbindelse med boligsalg. I mine øyne skaper dette en tryggere bolighandel der flere ting trolig blir oppdaget, da Protectors ønsker å få oppdage/opplyst om feil/mangler som foreligger ved boligen.

 

Vi har funnet ølgende bør sjekkes under/etter visning.

 • Gir boligen et positivt eller negativt helhetsinntrykk?
 • Er dette den bokvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den tekniske kvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den beliggenheten du ønsker?
 • Har boligen det innholdet du ønsker?
 • Er det samsvar mellom boligen og din behovsanalyse?
 • Og kanskje det viktigste: Stemmer det med magefølelsen?

 

Bad og andre våtrom

 • Er det helling på gulvet slik at vannet renner til sluken? (Klinkekulen din)
 • Er det tegn til synlig membran i sluken og ser denne ut til å være godt festet?
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er synlige tegn til lekkasjer?
 • Er ventilasjonen bra nok eller er det innestengt luft?
 • Vær oppmerksom på dårlig lukt som kan indikere fuktskader
 • Er rommet bygget etter Våtromsnormen?
 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Hva må du gjøre med badet for å oppnå ønsket standard?

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken
 • Sjekk for lekkasjer på gulvet foran kjøkkenbenken
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket
 • Er det fastmontert kjøl/frys som er tilkoblet vann, sjekk for lekkasjer
 • Er det komfyrventilasjon som går ut eller er det til kullfilter?
 • Annen luftemulighet?
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Hva må du gjøre med kjøkkenet for å oppnå ønsket standard?

Kjeller

 • Er det noen typisk «kjellerlukt»?
 • Er det lufteventiler ? manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg?
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer
 • Er det synlige fuktmerker?
 • Er dreneringen rundt huset gammel?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer
  i kjelleren, og om han vet hva det skyldes?
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Vær spesiell oppmerksom på krypkjeller (lav kjeller uten dør)
 • Er denne godt nok luftet, er det adkomst for inspeksjon gjennom luke?

Tips: Last ned på forhånd! Husk å laste ned dokumentasjonen på boligen før du kommer på visningen. Les mer om hva du bør lese her: Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig! 

Loft

 • Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag

Elektrisitet

 • Det er vanskelig å bedømme dette på egenhånd, men ser sikringsskapet ryddig og greit ut, eller ser det slurvete ut?
 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig «løse» ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll?
 • Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte?
 • Varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader
 • Er det trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer?
 • Er vinduene punkterte?
 • Alder på vinduene, se påstemplet i karmen mellom glassflatene

Pipe peis og vedovner

 • Kontroller at pipen ser hel ut
 • Når ble pipen sist kontrollert av feier eller brannvesen?
 • Foreligger rapport?
 • Feies pipen årlig?
 • Fungerer peisen uten å ryke inn?
 • Fungerer vedovnene?

Uteareal

 • Hvor er tomtegrensene?
 • Adkomst og parkeringsmulighet
 • Er utearealet ordentlig, ryddig og trivelig?

Vann/avløpsledning

 • Er det offentlig eller privat avløpsanlegg?
 • Er det septiktank, hvor ofte må denne tømmes?
 • Er rørene for vann gamle?
 • Er rørene for avløp gamle?
 • Hender det at avløpet går tett?

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20-25 000 kWh i året varierende med hvor i landet boligen ligger
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Tak/takrenner

 • Hvor gammelt er taket?
 • Er taktekkingen hel og i orden?
 • Er takrennene hele og i orden?
 • Går avløpsvannet fra takrennene til eget avløp?
 • Er det istapper på taket om vinteren?

Grunnmur

 • Se etter tegn på innvendig lekkasje
 • Se etter setningsskader og sprekker i muren
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne
 • Heller terrenget fra huset?
 • Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Nedgravde oljetanker

 • Spør eieren om det finnes nedgravde tanker
 • Er det olje på denne?
 • Hvor gammel er tanken?
 • Oljelekkasjer kan bli svært kostbart

 

Andre bygg på tomten

 • Er byggene i orden ? bruk gjerne denne listen så langt den passer

Området

 • Trafikkstøy
 • Luktplager
 • Sol/skygge
 • Innsyn/gjenboere

Annet

 • Er det byggetillatelser på alle bygg på tomten?
 • Er det ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på alle bygg på tomten?
 • Ved midlertidig brukstillatelse, er anmerkninger fra kommunen utbedret?
 • Er innredede rom byggemeldt og lovlig å bruke?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter
  (vei, brygge, strand el)?
 • Er rettighetene tinglyst og dokumentert?
 • Hvis utleieleilighet: Er den godkjent for bruk?

 

Risikoopplysninger

Er det «risikoopplysninger» i salgsprospekt, takst eller boligsalgsrapport. Slike opplysninger er ofte vanskelig å se rekkevidden av.

Finner du slike opplysninger så må du sjekke grundig hva de kan bety for deg.  Slike opplysninger flytter risiko over på deg fordi selgers opplysningsplikt kan være ivaretatt.

Reflekter over hvorfor takstmannen for eksempel har skrevet dette.

 • Bør utbedres
 • Noen fuktmerker ved rørinntak
 • Noen sprekker i flis
 • Målt noe fukt ved sluk
 • Forhøyet fuktverdi ved dusj

 

#Snekkertips #Boligkjøp #Interiør #Bygg #Bmtf #Boligsalg

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Snekkertips

Snekkertips

30, Drammen

Jeg er en Takst og Tømrermester som driver med i all hovedsak med nye boliger for salg og mye eierskifterapporter som meglere trenger ved boligsalg.

Kategorier

Arkiv

hits